Έγγραφο πολιτικής με τίτλο «Βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία 2030 – Αναδυόμενες προκλήσεις και προοπτικές»

Το έγγραφο αυτό εντάσσεται στη σειρά εγγράφων πολιτικής που εκπονούνται από το CMMI και αφορούν σε μείζονα -μεγάλης κλίμακας- ζητήματα με βραχύ-, μέσο- και μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. Στόχος του συγκεκριμένου εγγράφου είναι αφενός να αναδείξει τη σημασία της Γαλάζιας Οικονομίας για την ανάπτυξη της Κύπρου, ώστε οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να εντάξουν στις στρατηγικές και πολιτικές τους προτεραιότητες τη Γαλάζια Οικονομία, αφετέρου να συνδράμει όλους τους φορείς και γενικότερα το κοινό στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων που αφορούν τη Γαλάζια Οικονομία. 

Το Ινστιτούτο αξιοποιεί ως αφετηριακή βάση την ευρωπαϊκή διάσταση (προτεραιότητες και κατευθύνσεις όπως αποτυπώνονται στις στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ που αφορούν στην ευρύτερη Γαλάζια Οικονομία) επιδιώκοντας τη δημιουργική “μετάφραση” και προβολή στα δεδομένα της Κύπρου, υπό το πρίσμα των ιδιαίτερων -ταυτοτικών και μη- χαρακτηριστικών της χώρας.

Πιο συγκριμένα, βάσει των πολιτικών προτεραιοτήτων που έχουν τεθεί από τη διεθνή και ευρωπαϊκή κοινότητα, η Γαλάζια Οικονομία έρχεται αντιμέτωπη με μια σειρά προκλήσεων, οι οποίες όμως ταυτόχρονα συνιστούν ευκαιρίες για περαιτέρω ανάπτυξη. Αυτές αφορούν την προώθηση των πράσινων μεταφορών, την ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την παραγωγή υγιεινών τροφίμων, την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων και φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων, καθώς και την ανάπτυξη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού ικανού να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της λεγόμενης Δίδυμης Μετάβασης (απεξάρτηση από τον άνθρακα και χρήση ψηφιακών τεχνολογιών). Η Κύπρος δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι αποκομμένη από αυτές τις εξελίξεις.

Ως νησιωτικό κράτος οφείλουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της Γαλάζιας Οικονομίας, να τη βοηθήσουμε να προσαρμοστεί στις νέες τάσεις και να ανταποκριθεί στις αναδυόμενες προοπτικές που διαμορφώνονται τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο, προκειμένου να γίνει πιο ανθεκτική, ανταγωνιστική και βιώσιμη.
Οι προτάσεις του CMMI για την Κύπρο, που συνέταξε το CMMI, είναι προσβάσιμες και διαθέσιμες από τις 7 Ιουλίου 2022 στην ιστοσελίδα του οργανισμού ή μέσω του πιο κάτω συνδέσμου.Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-