Η Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εξελίσσεται

Η Γ΄ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΤΕΣΕΚ) Λεμεσού υπό τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ), στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης και την ανάπτυξη εξειδικευμένου, κατάλληλα καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού. Όραμα της αποτελεί η υλοποίηση ενός προγράμματος σπουδών, το οποίο να ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας. Μέσα από την εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών σε βασικές ικανότητες, αλλά και σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, στοχεύει στη δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για περαιτέρω σπουδές. Οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τον Κλάδο και την Ειδικότητα, οι οποίες προσφέρονται σε δύο κατευθύνσεις, τη Θεωρητική και την Πρακτική κατεύθυνση.  

Στη Θεωρητική κατεύθυνση
·Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Δίκτυα και Επικοινωνίες
·Κλάδος Σχεδιασμού, Κατασκευών και Διακόσμησης
Γραφικές Τέχνες και Πολυμέσα
Σχεδιασμός και Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων
·Κλάδος Γεωπονίας 
Γεωργία, Βιο-καλλιέργειες και Καινοτόμες Καλλιέργειες 
·Κλάδος Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Επισίτισης 
Λειτουργία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Μονάδων

Στην Πρακτική κατεύθυνση
·Κλάδος Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικών Εφαρμογών
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Εγκαταστάσεων και Αυτοματισμών 
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δικτύων και Επικοινωνιών
Τεχνικός Οικιακών Συσκευών, Ψύξης και Κλιματισμού 
·Κλάδος Σχεδιασμού, Κατασκευών και Διακόσμησης
Γραφικές Τέχνες 
·Κλάδος Γεωπονίας 
Παραγωγή Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων 
·Κλάδος Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Επισίτισης 
Μάγειροι- Τραπεζοκόμοι 

Στη Θεωρητική κατεύθυνση δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στα τεχνολογικά µαθήµατα του Κλάδου, ενώ στην Πρακτική κατεύθυνση δίνεται βαρύτητα στα εργαστηριακά µαθήµατα του Κλάδου. Τόσο στη μία όσο και στην άλλη κατεύθυνση παρέχονται τα εφόδια για να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα ή να εργαστούν µετά την αποφοίτησή τους στην ειδικότητα που έχουν επιλέξει. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά η Γ΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού δίνει ιδιαίτερη σημασία στην επαφή των μαθητών και μαθητριών με τη Βιομηχανία και την ανάπτυξη σχετικών δεξιοτήτων.

Ως εκ τούτου, λαμβάνει μέρος σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα σε συνεργασία με σχολεία άλλων χωρών, όπως είναι η Ελλάδα, η Γερμανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ισλανδία, η Πολωνία, η Κροατία. Μαθητές και μαθήτριες επισκέπτονται τις χώρες αυτές συνοδευόμενοι από εκπαιδευτικούς του σχολείου και αποκομίζουν εκτός από εμπειρίες και επαγγελματικά εφόδια. Τις επαγγελματικές τους δεξιότητες καλλιεργούν και επίσης μέσα από τη συμμετοχή πολλών μαθητών και μαθητριών σε ευρωπαϊκούς και παγκύπριους διαγωνισμούς στους οποίους μάλιστα διακρίνονται. Παράλληλα, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής, αλλά και του ευρωπαϊκού προγράμματος στη Γ΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού γίνεται τοπιοτέχνηση και με το πέρας της τρέχουσας σχολικής χρονιάς θα φυτευτούν συνολικά 350 γηγενή δέντρα, ενώ ήδη έχει δημιουργηθεί βοτανόκηπος. 

Επιπλέον, στη Γ΄ ΤΕΣΕΚ Λεμεσού σε απογευματινό χρόνο λειτουργούν τα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ), που απευθύνονται σε ενήλικες που επιθυμούν να επιμορφωθούν σε τεχνικά θέματα, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Προσφέρουν τριετή προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με τα Ξενοδοχειακά (Μαγειρική- Τραπεζοκομία) και την Αργυροχοΐα/ Χρυσοχοΐα, αλλά και μονοετή προγράμματα που σχετίζονται με τη Μαγειρική, τη Ζαχαροπλαστική, την Κυπριακή Κουζίνα, τη Διεθνή Κουζίνα, το Μπαρ Φλαμπέ, την Οροφοκομία, την Πληροφορική ECDL, τη Διακοσμητική, την Αργυροχοΐα/Χρυσοχοΐα, το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ψυκτικών Χρηστών Φθοριούχων Αερίων και τις Οικιακές Συσκευές. Στα προγράμματα αυτά οι σπουδαστές εξασφαλίζουν πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

Ως Κορωνίδα της, Διεύθυνσης Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε απογευματινή φοίτηση λειτουργεί στον χώρο της Γ΄ ΤΕΣΕΚ η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ΜΙΕΕΚ. Τα ΜΙΕΕΚ απευθύνονται στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που επιθυμούν να βελτιώσουν ή να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα και τις δεξιότητες, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή. Προσφέρουν προγράμματα σπουδών που σχετίζονται με την Αρτοποιία–Ζαχαροπλαστική, τα Δίκτυα Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Επικοινωνιών, τις Ηλεκτρομηχανολογικές–Ψυκτικές Εγκαταστάσεις στη Βιομηχανία, την Τεχνολογία CNC–Ξυλουργική Βιομηχανία, τις Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, τη Διαχείριση Αγορών και Προμηθειών–Ναυτιλιακά και τη Γαλακτοκομία–Τυροκομία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών απονέμεται Πιστοποιημένο Δίπλωμα Ανώτερης Εκπαίδευσης διετούς διάρκειας.

Συνεχίζοντας το σπουδαίο αυτό έργο η Γ΄ ΤΕΣΕΚ σε συνδυασμό με την αναβάθμιση της Τεχνικής Εκπαίδευσης και μετά από την τεράστια ζήτηση των Κλάδων των Ξενοδοχειακών Επαγγελμάτων και Επισίτισης, θα εγκαινιάσει και θα λειτουργήσει σε νέα πτέρυγα δύο εργαστήρια Τραπεζοκομίας, δύο εργαστήρια Μαγειρικής και εργαστήρια αιθουσών Τεχνολογίας. Τα εγκαίνια θα τελέσει ο έντιμος Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου την Παρασκευή, 03 Απριλίου 2020, στις 5:00 μ.μ. 


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-