Γενικές Ειδήσεις Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2024

Τροποποιημένα Πολεοδομικά Κίνητρα για προσιτή Στέγη

Με βάση το ενημερωτικό δελτίο του τμήματος Πολεοδομίας οι τροποποιήσεις στα δύο Ειδικά Πολεοδομικά Κίνητρα έχουν σκοπό τη δημιουργία καταλληλότερων και ελκυστικότερων συνθηκών για την προαγωγή παραγωγής οικονομικά προσιτής κατοικίας και γενικά την προαγωγή παραγωγής οικιστικών μονάδων. Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Εσωτερικών εξέδωσε τροποποιημένη Εντολή για την Προσιτή Στέγη, με σκοπό την ενεργοποίηση και βελτίωση της ειδικής πρόνοιας πολιτικής για το ίδιο θέμα, που προνοείται στα Τοπικά Σχέδια.

Τα πλήρη και νομικά δεσμευτικά κείμενα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως: Τροποποιημένο Πλαίσιο Στεγαστικής Πολιτικής.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-