Γενικές Ειδήσεις Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2024

Έναρξη Υποβολής Προτάσεων στο Σύστημα Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ - 2ης Προκήρυξης Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας

Σας πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) έχει ανακοινώσει την Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο της 2ης Προκήρυξης του Σχεδίου Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Η περίοδος υποβολής των προτάσεων άρχισε την Τρίτη, 18 Ιουνίου και ώρα 9 π.μ. και οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέσω του ηλεκτρονικού Συστήματος Σχεδίων Χορηγιών του ΥΕΕΒ μέχρι και τις 31 Ιουλίου 2024 και ώρα 11:59 μ.μ. 

Περισσότερες Πληροφορίες

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-