Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023

Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων για την προώθηση των Γεωργικών Προϊόντων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, οι προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 2023 για την προώθηση γεωργικών προϊόντων της ΕΕ δημοσιεύονται στη διαδικτυακή πύλη χρηματοδότησης και υποβολής προσφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Funding and Tenders portal).

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-