Γενικές Ειδήσεις Τετάρτη, 13 Οκτωβρίου 2021

Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet (Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων)

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με ανακοίνωση τους ενημερώνουν ότι αν και το Διαδικτυακό Σύστημα Πληρωμής Εισφορών SISnet για είσπραξη εισφορών για τις οποίες δεν έχει λήξει η προθεσμία καταβολής τους βρίσκεται σε λειτουργία, εντούτοις παρατηρήθηκε ότι υπάρχουν περιπτώσεις εργοδοτών και αυτοτελώς εργαζομένων που συνεχίζουν να καταβάλλουν τις τρέχουσες εισφορές τους εκτός του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών SΙSnet.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-