Πρύτανης ΤΕΠΑΚ Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2016

Πρύτανης ΤΕΠΑΚ: Ενισχύουμε τη διασύνδεση ακαδημίας - βιομηχανίας


Η ενίσχυση της διασύνδεσης της ακαδημίας με τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς αποτελεί στρατηγικό στόχο των νέων Πρυτανικών Αρχών, σύμφωνα με τον Πρύτανη του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ), καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό.

 

Προς αυτή την κατεύθυνση, επισημαίνει,  ολοκληρώνεται η ετοιμασία στρατηγικής αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης του ΤΕΠΑΚ στην ευρύτερη οικονομία και κοινωνία, χαρακτηρίζοντας υψηλό το επίπεδο σπουδών στην Κύπρο.

 

Πώς θα χαρακτηρίζατε το επίπεδο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο;

 

Το επίπεδο σπουδών στην Κύπρο αποδεικνύεται υψηλό, βάσει ποικίλων δεικτών που καθορίζουν την αριστεία στην εκπαίδευση. H διεθνής αναγνώριση που υπάρχει στον τομέα της εκπαίδευσης διαφαίνεται από τις επιτυχίες των αποφοίτων μας σε εξασφάλιση θέσεων σε μεταπτυχιακά προγράμματα και υποτροφίες στα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Επίσης φοιτητές μας επιλέγονται μέσα από ανταγωνιστικές διαδικασίες για πρακτική άσκηση από κορυφαίους οργανισμούς. Αυτό αποδεικνύει ατράνταχτα ότι τα ακαδημαϊκά μας προγράμματα προσφέρουν υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση. Άλλος δείκτης που υποδεικνύει το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στην Κύπρο είναι η διεθνής αναγνώριση στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω επιστημονικών δημοσιεύσεων σε έγκριτες επιθεωρήσεις και επιστημονικά περιοδικά με πολύ ψηλό Impact Factor. Πολύ σημαντικές είναι και οι ερευνητικές επιτυχίες και τα βραβεία των ακαδημαϊκών της Κύπρου σε εξασφάλιση Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτήσεων μέσα από τα προγράμματα Ηorizon2020, τα προγράμματα χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και άλλα.  Υπάρχουν βέβαια περιθώρια βελτίωσης ως προς την εναρμόνιση και συντονισμό σε θέματα διασφάλισης ποιότητας όπου πλέον έχει συσταθεί Εθνικός Φορέας και επίσης τα κυπριακά πανεπιστήμια θα πρέπει με διάφορους τρόπους να προβληθούν περισσότερο μέσω των διεθνών κατατάξεων πανεπιστημίων στο διαδίκτυο και άλλων καναλιών.

 

 

Πώς συμβάλει το ΤΕΠΑΚ στην προβολή και ανάπτυξη της Λεμεσού;

 

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου στο κέντρο της Λεμεσού προϋποθέτει την ύπαρξη αμφίδρομης σχέσης του Ιδρύματος με τις Τοπικές αρχές, προκειμένου να αναπτυχθεί και να προβληθεί η δυναµική και των δύο πλευρών. Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μπορεί να εξυπηρετήσει την προώθηση και ανάπτυξη της Λεμεσού εφόσον τηρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις όπως για παράδειγμα η στήριξη του ΤΠΚ και του σχεδιασμού ανάπτυξης του από Τοπικές Αρχές και φορείς, ο συντονισμός του με τις αναπτυξιακές, κοινωνικές, οικονομικές λειτουργίες της πόλης και η στήριξη των αρχών και των κοινωνικών φορέων στην ανάπτυξη νέων Σχολών ή Τµηµάτων του Πανεπιστημίου. Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική και πολιτιστική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής είναι καθοριστικός και ωφέλιμος. Καταρχάς το Πανεπιστήμιο αποτελεί πλέον ισχυρό οικονομικό φορέα του τόπου ο οποίος κυρίως προσφέρει θέσεις εργασίας. Επιπλέον η τοπική κοινωνία τονώνεται οικονομικά μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και διάχυσης αποτελεσμάτων έρευνας στην τοπική οικονοµία, των συνεργειών με την τοπική επιχειρηματικότητα και τους παραγωγικούς φορείς,  τη σύνδεση µε το διεθνές ερευνητικό, επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό περιβάλλον. Επίσης το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελώντας τον βασικό φορέα έρευνας και ανάπτυξης για την περιοχή, βοηθά ποικιλοτρόπως και τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις, που δεν διαθέτουν οικονοµικές και τεχνολογικές δυνατότητες. Η κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Λεμεσού μέσω του Πανεπιστημίου έχει ήδη αναδειχθεί ξεκάθαρα. Οι ευκαιρίες επιμόρφωσης για τους πολίτες, η προσφορά σύγχρονης τεχνολογίας, η ύπαρξη βιβλιοθηκών με πλούσιο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, οι ενημερωτικές διοργανώσεις με διάφορες θεματικές, οι καθημερινές κοινωνικές και πολιτιστικές διοργανώσεις προσφέρουν δυνατότητες που δεν προϋπήρχαν στον ίδιο βαθμό στην επαρχία Λεμεσού και δημιουργούν συνθήκες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης αλλά και θετική επίδραση στην ψυχολογία των συμπολιτών μας.  Το Πανεπιστήµιο της πόλης μας μπορεί να λειτουργήσει ως φορέας εκσυγχρονισμού της επαρχίας Λεμεσού και γέφυρα επικοινωνίας, συνεργασίας και ανάπτυξης σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Ιδιαίτερα σε τομείς υπεροχής σε σχέση και με τις οικονομικές εξελίξεις όπως η Ναυτιλία, τα Ξενοδοχειακά, η Διαχείριση Πηγών Ενέργειας, η πόλη μπορεί να αναδειχτεί με τις κατάλληλες συντονισμένες ενέργειες σε εκπαιδευτικό κέντρο στη Νοτιανατολική Ευρώπη.

 

 

Ποιες οι δυνατότητες συνεργασίας του ακαδημαϊκού κόσμου με τον επιχειρηματικό και πώς μπορεί αυτό να ενισχυθεί;

 

Η ενίσχυση της διασύνδεση της ακαδημίας με τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς αποτελεί στρατηγικό στόχο των νέων Πρυτανικών αρχών. Προς αυτή την κατεύθυνση  ολοκληρώνουμε την ετοιμασία στρατηγικής αξιοποίησης της παραγόμενης γνώσης του ΤΠΚ στην ευρύτερη οικονομία και κοινωνία. Συγκεκριμένα αρχίσαμε να υλοποιούμε την πολιτική του Πανεπιστημίου για εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων της έρευνας και δημιουργία πνευματικής ιδιοκτησίας δηλαδή δημιουργία πατεντών/ευρεσιτεχνιών όπου θα υπάρξει διάλογος με την τοπική αγορά και βιομηχανία για τα θέματα εμπορικής εκμετάλλευσης. Τέτοιες συνεργασίες μεταξύ ακαδημίας και βιομηχανίας μπορούν να καταλήγουν σε παραγωγή νέων προϊόντων ή και βελτίωση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών. Οι συνεργασίες με παραγωγικές τοπικές και διεθνείς εταιρείες επίσης ήδη υλοποιείται μέσα από κοινή συμμετοχή του Πανεπιστημίου με επιχειρήσεις και παραγωγικούς φορείς σε ερευνητικά προγράμματα Η2020. Επιπλέον υπάρχουν οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες όπου το Πανεπιστήμιο προσφέρει τεχνογνωσία σε φορείς αλλά και οι επιστημονικές υπηρεσίες, όπως η μελλοντική συμμετοχή φορέων στο Τεχνολογικό Πάρκο με νεοφυείς εταιρείες του Πανεπιστημίου. Για να μπορεί η ακαδημία όμως να πράττει συνέργειες με τη βιομηχανία και τους παραγωγικούς φορείς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Νόμου του Πανεπιστημίου ώστε το Πανεπιστήμιο να έχει τη δυνατότητα να ιδρύει, συστήνει και συμμετέχει σε οργανισμούς, εταιρείες δημοσίου δικαίου για την εκπλήρωση των σκοπών του και να διεξάγει δραστηριότητες σε τομείς που έχουν σχέση με την εκμετάλλευση της τεχνογνωσίας του. Επιπλέον προσπαθούμε να αυξήσουμε ποσοτικά και ποιοτικά την τοποθέτηση στη βιομηχανία για πρακτική άσκηση όχι μόνο φοιτητών του ΤΠΚ, αλλά και για όλους τους Κύπριους και ξένους φοιτητές μέσω του διεθνούς προγράμματος για πρακτική εξάσκηση IAESTE. Τέλος οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν στην οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου μέσω της Πολιτικής Δωρεών και Κληροδοτημάτων. 

 


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-