Εκπαίδευση Υπευθύνων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΕΣΥΠΠ)

ΑΠΟ

6
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2023

ΜΕΧΡΙ

16
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2023

Με βάση τους περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμούς του 2021 ο εργοδότης πρέπει να ορίζει έναν ή περισσότερους εργοδοτουμένους, για να ασχολούνται με τις δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων του υποστατικού, της επιχείρησης ή/και της εγκατάστασής του και για σκοπούς παροχής συμβουλευτικής βοήθειας σ’ αυτόν για τη λήψη των προληπτικών και προστατευτικών μέτρων.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:   6/2 – 7/2 – 9/2 – 13/2 – 16/2/2023

Χώρος Διεξαγωγής:  HILTON NICOSIA (πρώην Hilton Park)

Περισσότερες Πληροφορίες

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-