Πρώτες Βοήθειες στην εργασία – Επείγοντα Περιστατικά

ΑΠΟ

30
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2023
08:30

ΜΕΧΡΙ

30
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ
2023
16:00

Οι κοινοί τραυματισμοί και οι ασθένειες στο χώρο εργασίας αποτελούν συχνό φαινόμενο για τους εργαζομένους στην επιχείρηση απειλώντας την υγεία και τη σωματική τους ακεραιότητα. Η εκπαίδευση σε θέματα πρώτων βοηθειών στην εργασία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για τους εργοδότες στις επιχειρήσεις. Σκοπός είναι η αντιμετώπιση κοινών τραυματισμών και ασθενειών που τυχόν να προκύψουν και η ελαχιστοποίηση σοβαρών επιπτώσεων για την υγεία.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2024 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-