Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

Σεμινάριο "Ψηφιακά Εργαλεία και Οργάνωση Γραφείου"

Σεμινάριο
"Ψηφιακά Εργαλεία και Οργάνωση Γραφείου"
Λευκωσία, 30/06/2021 (Ξενοδοχείο Cleopatra)

REMINDER
Seminar
"Digital Tools and Office Organisation"
Nicosia,    30/06/2021  (CLEOPATRA Hotel)
Σεμινάριο

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ» (30/06/2021) – KEVE Forms (ccci.org.cy)

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-