Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020

Πρόγραμμα Κατάρτισης στην εργασία (Work - Based Learning)

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα WBL GUARANTEE είναι ένα τριετές έργο (ERASMUS+ PROJECT NUMBER-2017-1-IT01-KA202-006161) που στοχεύει στην ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και την επικύρωση δύο προγραμμάτων εκπαίδευσης για την επαγγελματική ανάπτυξη των ενδοεπιχειρησιακών εκπαιδευτών και των συμβούλων/επαγγελματιών εργασίας. Στα πλαίσια του προγράμματος θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με μία δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση (webinar) σχετικά με την Κατάρτιση στην Εργασία (Work-Based Learning) η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00.


Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2022 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-