ΤΕΠΑΚ και Επίτροπος Περιβάλλοντος ενώνουν δυνάμεις για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος

Με απώτερο στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) και  το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος υπέγραψαν την Τετάρτη, 30 Αυγούστου 2023, Μνημόνιο Συνεργασίας.

Το Μνημόνιο υπέγραψαν ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Παναγιώτης Ζαφείρης και η Επίτροπος Περιβάλλοντος, κα Μαρία Παναγιώτου, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στο γραφείο του Πρύτανη του Πανεπιστημίου. 

Με την υπογραφή του Μνημονίου, εγκαθιδρύεται ένα πλαίσιο συνεργασίας, σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, για την επίτευξη κοινών στόχων που άπτονται της προστασίας του περιβάλλοντος  και της προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης στην Κύπρο. 

Το Μνημόνιο προβλέπει την ανταλλαγή γνώσεων, εμπειρογνωμοσύνης, πόρων και βέλτιστων πρακτικών καθώς επίσης τη διενέργεια ερευνών και μελετών που σχετίζονται με περιβαλλοντικά ζητήματα όπως είναι, για παράδειγμα, τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, της βιοποικιλότητας, του ελέγχου της ρύπανσης και της βιώσιμης διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων.

Προβλέπει, επίσης, την από κοινού συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης, εργαστήρια, σεμινάρια και συνέδρια με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων και γνώσεων του προσωπικού  σε θέματα διατήρησης του περιβάλλοντος και βιώσιμων πρακτικών καθώς επίσης τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων και εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης γύρω από τα θέματα που αφορούν στο περιβάλλον. 

Προβλέπει, τέλος, την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για την επίτευξη των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης και της προώθησης και εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών και πρακτικών στην Κύπρο, στη βάση και των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023

Γενική Συνέλευση ΕΒΕΛ - Επανεκλογή Ανδρέα Τσουλόφτα στην Προεδρία

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς/Εκπαιδευτικό Σχολείο: Ζωτικής σημασίας η ψηφιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Υποτροφίες ύψους €24,000 παραχώρησε η Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού στο Σωματείο Ευημερίας Φοιτητ(ρι)ων του ΤΕΠΑΚ

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Επίσκεψη Ομίλου Cyfield στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΤΕΠΑΚ

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Πιλοτική Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Μήλων- Πρώτα Αποτελέσματα

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

Επικεφαλής Επιστήμονας: Έρευνα, καινοτομία και τεχνολογία συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη της οικονομίας

Τρίτη, 7 Νοεμβρίου 2023

«Συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τους Ευρωβουλευτές μας» - κοινή πρωτοβουλία ΕΒΕΛ, Γραφείου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-