Βράβευση ΤΕΠΑΚ για τις καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) συμμετείχε και βραβεύτηκε, για 7η χρονιά, στον Διαγωνισμό Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων (CY GPP AWARDS), όπου κατάφερε να αποσπάσει ένα βραβείο και μια τιμητική διάκριση καθώς επίσης ένα πιστοποιητικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS - Environmental Management and Audit Scheme). Τον διαγωνισμό διοργανώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου. 

Συγκεκριμένα, το ΤΕΠΑΚ απέσπασε, μαζί με την ΑΗΚ, το 3ο βραβείο για Γενική Πολιτική Πράσινων Συμβάσεων και τιμητική διάκριση για συμπερίληψη περιβαλλοντικών προδιαγραφών στην προμήθεια κλιματιστικών.

Στο Πανεπιστήμιο απονεμήθηκε, επίσης, το πιστοποιητικό EMAS για το κτήριο της Πρυτανείας και για κτήρια Διοικητικών Υπηρεσιών και δύο ακαδημαϊκών Τμημάτων και συγκεκριμένα του  Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων και του Τμήματος Χημικών Μηχανικών. 

Η βράβευση του ΤΕΠΑΚ αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση της συλλογικής και μεθοδικής προσπάθειας που γίνεται στο Πανεπιστήμιο και επιβράβευση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στα θέματα της αειφορίας, κυκλικής οικονομίας και ευαισθητοποίησης. 

Τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων απένειμε ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Κώστας Καδής στο πλαίσιο ειδικής τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, στην παρουσία και του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνου Ηροδότου.

Τα βραβεία, εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρέλαβε ο Συντονιστής του Γραφείου Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου, κ. Ανδρέας Διονυσίου. 

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της Κύπρου, CY GPP AWARDS, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και έχει σημαντική ανταπόκριση από τις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συμμετέχει από το 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις ενσωμάτωσης της Αειφόρου Ανάπτυξης στους πυλώνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες green.cut.ac.cy, sdgs.cut.ac.cy

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-