Εκπαιδευτικός Όμιλος Μεσόγειος και DigComp Framework

Του Θεόδωρου Αντωνίου
Πρόεδρος Εκπαιδευτικού Ομίλου Μεσόγειος

Τα τελευταία 60 χρόνια, στην Κύπρο έχουμε γίνει μάρτυρες της μεγαλύτερης ηλεκτρονικής, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής επανάστασης. Έχουμε μεταβεί από την εποχή της έλλειψης ηλεκτρικού ρεύματος, του ενός τηλεφωνικού θαλάμου για εξυπηρέτηση ενός ολόκληρου χωριού και των πολύ περιορισμένων μέσων συγκοινωνίας, στην εποχή της βιομηχανικής επανάστασης και την εποχή του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των έξυπνων τηλεφώνων, των ηλεκτρονικών συσκευών, της μηχατρονικής και των ρομποτικών συσκευών και μηχανημάτων… Η μηχανογράφηση και ψηφιοποίηση των πάντων. Όσο ο άνθρωπος εφευρίσκει περισσότερη τεχνολογία, τόσο περισσότερη είναι η ανάπτυξη της ψηφιακής ανάπτυξης, στο βαθμό που ο άνθρωπος σήμερα δεν μπορεί να ζήσει ή να εργαστεί χωρίς την τεχνολογία. 

Ένα γεγονός που δημιουργεί αναπόφευκτη ανάγκη για όλους τους καταναλωτές, όλους τους πολίτες, να επιμορφώνονται συνεχώς και ακατάπαυστα στις νέες τεχνολογίες, λειτουργικά και λογισμικά προγράμματα… μια διαρκής και ατέρμονη διαδικασία. Όσο περισσότερη είναι η ανάπτυξη τόσο περισσότερη είναι η ανάγκη για ψηφιακή επιμόρφωση και κατάρτιση. Αυτό ακριβώς το γεγονός διαπίστωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και αρκετά χρόνια και επενδύει κάθε χρόνο δισεκατομμύρια ευρώ στην Ψηφιακή Στρατηγική της και την ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων των Ευρωπαίων πολιτών. Για να βοηθήσει τα Κράτη Μέλη της, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δημιουργήσει το Ψηφιακό Πλαίσιο DigComp Framework… την πολιτική πάνω στην οποία τα Κράτη Μέλη μπορούν να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν συστήματα υποστήριξης και ανάπτυξης στις ψηφιακές ικανότητες. 

Στην Κύπρο, όπως και σ’ όλο τον κόσμο, η τρομερή πανδημία covid19 έχει αποδείξει πόσο σημαντική είναι η τεχνολογία της πληροφορικής και επικοινωνίας στην καθημερινή μας ιδιωτική και επαγγελματική ζωή. Εργασία από το σπίτι, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ηλεκτρονική επικοινωνία, ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και ηλεκτρονική σύνδεση είναι μόνο μερικά παραδείγματα των ψηφιακών μορφών ζωής, οι οποίες αποδεικνύονται απολύτως αναγκαίες για να μπορεί κάποιος να ανταπεξέλθει με τις νέες προκλήσεις της πανδημίας. Ωστόσο, παρά την ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η πανδημία έχει βρει την Ευρώπη και ειδικότερα την Κυπριακή κοινωνία των πολιτών απροετοίμαστη… χωρίς ικανοποιητικές ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. Σε όλους τους κοινωνικούς τομείς: εκπαίδευσης όλων των επιπέδων, εργασίας, υπηρεσιών, βιομηχανίας, ανέργων, συνταξιούχων, οικοκυρών και ΑΜΕΑ. 

Είναι σημαντικό σ’ αυτό το σημείο να κάνω μια αναφορά στο Ευρωπαϊκό Digital Economy and Society Index Report του 2019 (γνωστό σαν DESI Report), το οποίο κατατάσσει την Κύπρο 25η σε ότι αφορά την επάρκεια σε ψηφιακές ικανότητες του πληθυσμού και 20η σε ότι αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες του εργατικού δυναμικού, μεταξύ των 29 Ευρωπαϊκών χωρών του DESI Report. Ωστόσο, το ΥφΕΚΨΠ και ο ίδιος ο Υφυπουργός κ. Κυριάκος Κόκκινος έχουν φέρει ήδη μια νέα ελπιδοφόρα ψηφιακή εποχή στην Κυπριακή Δημοκρατία. 

Με γνώμονα τα πιο πάνω, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος Μεσόγειος έχει συμβληθεί με το ECCC Foundation, ένα πρωτοπόρο ίδρυμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο έχει πετύχει να κάνει το DigComp Framework πράξη με τη δημιουργία του Ψηφιακού Συστήματος Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης ECCC. Η εταιρεία MEG DigComping Cyprus Ltd (μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου Μεσόγειος) με μια ομάδα αξιόλογων επιστημόνων, εκπαιδευτών τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών, έχει ήδη ξεκινήσει να οργανώνει και να εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα, προετοιμάζοντας άτομα για τις εξετάσεις και τις πιστοποιήσεις του ECCC. 

Όραμα της MEG DigComping Cyprus Ltd είναι να καταστήσει το ECCC την Κύπρο σαν ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό Σύστημα Ψηφιακής Πιστοποίησης, το οποίο θα διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυξη του πληθυσμού της Κύπρου και θα γίνει ένας πολύτιμος εκπαιδευτικός συνεργάτης του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Στόχος του Ομίλου είναι να επεκτείνει το ECCC DigComp σε ένα Ψηφιακό Σύστημα Προτύπων, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση μέσο της οποίας ένα δίκτυο Κέντρων Εκπαίδευσης ECCC, Εξεταστικών Κέντρων ECCC, Εξεταστών ECCC και Εκπαιδευτών ECCC θα είναι σε θέση να παρέχει ψηφιακή εκπαίδευση, κατάρτιση και πιστοποίηση σε όλους τους τομείς της Κυπριακής κοινωνίας. Μαθητές όλων των επιπέδων εκπαίδευσης, υπάλληλοι δημόσιας διοίκησης, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι πολίτες, άνεργοι πολίτες, συνταξιούχοι, νοικοκυρές και πολίτες με αναπηρία. Το ECCC είναι σήμερα το μόνο Σύστημα Ψηφιακής Εκπαίδευσης και Πιστοποίησης στην Κύπρο που είναι πλήρως εναρμονισμένο με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο DigComp.

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2023 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting

Green Offices Logo

-