ΜΙΕΕΚ Λεμεσού - Πρόγραμμα Σπουδών Bιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες Λεμεσού

Η λειτουργία του κλάδου των ΜΙΕΕΚ  Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες (πρόγραμμα διετούς διάρκειας που οδηγεί στην απόκτηση αναγνωρισμένου διπλώματος) άρχισε το ακαδημαϊκό έτος  2016-17 και συνεχίζεται με μεγάλη επιτυχία. Το υψηλό επίπεδο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, οι υπερσύγχρονες  θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις στο χώρο της Γ΄ Τεχνικής Σχολής καθώς και ο πειραματικός αγρός ο οποίος είναι απαραίτητος για την βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών, θα καταστήσει τους/τις φοιτητές/-ριες ικανούς/-ές να εκτελούν εργασίες, οι οποίες σχετίζονται με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα πάντα με τις αρχές των μεθόδων που εφαρμόζονται στη βιολογική γεωργία, χρησιμοποιώντας ένα φάσμα τεχνικών, οι οποίες βοηθούν στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Το ΜΙΕΕΚ Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες συμμετέχει, τα τελευταία χρόνια, σε προγράμματα διεθνούς εκπαιδευτικής συνεργασίας (π.χ. Erasmus+) 
- Στη Θεσσαλονίκη με τίτλο Organic Agriculture, με φορέα υποδοχής το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τομέας Αγροτικής Οικονομίας  
- Στην Κρήτη (Γεωπάρκο Σητείας) που οργάνωσε ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, από 15 έως 22 Ιανουαρίου 2017. 
- Στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο του 2017, την οποία οργάνωσε η εταιρία Cyprus Agro Industry Center LTD Λευκωσίας, επιδοτούμενη από την Ε.Ε (2014-2020 Προγράμματα Γεωργικής Ανάπτυξης του Υπουργείο Γεωργίας Κύπρου) στο πλαίσιο ανταλλαγής εμπειριών με θέματα : «Μελισσοκομία – Οινοποιία» και «Αρωματικά Φυτά».

Το ΜΙΕΕΚ Βιολογικές Καλλιέργειες Λεμεσού έχει αναπτύξει εκπαιδευτικές συνεργασίες (συμμετοχή σε ημερίδες) με κοινωνικούς φορείς όπως είναι ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου, το ΚΕΓΕ (Κέντρο Εκπαίδευσης Γεωργών) στο Επαρχιακό Γραφείο Αγρού και το Συμβούλιο Γεωπόνων Κύπρου. Στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους το ΜΙΕΕΚ διοργανώνει την Ημέρα Ανοιχτού Σχολείου (Open Day) στις εγκαταστάσεις της Γ΄ Τεχνικής Σχολής Λεμεσού κατά τη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες ενημερώνονται και ξεναγούνται  στις εγκαταστάσεις του Προγράμματος Σπουδών «Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες» (Θερμοκήπια και Πειραματικό Αγρό).

Επίσης για τους αποφοίτους των ΜΙΕΕΚ Βιολογικές Κηπευτικές Καλλιέργειες, υπάρχει η διαδικτυακή πλατφόρμα Δ.Ε.Ε.Τ.Ε (ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) http://deete.gov.cy. Σκοπός της πλατφόρμας είναι η διευκόλυνση των σπουδαστών/τριών στην εξεύρεση εργασίας και, αντίστοιχα, η διευκόλυνση των εργοδοτών στην εξεύρεση προσωπικού με συγκεκριμένα προσόντα. Τέλος δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων, καθώς και της απόκτησης επιπλέον προσόντων, από την ενημέρωση την οποία θα κάνουν στο προφίλ τους. Στα πλαίσια του κοινωνικού του έργου το Tμήμα Βιολογικών Κηπευτικών Καλλιεργειών των ΜΙΕΕΚ Λεμεσού αναλαμβάνει την καλλιεργητική περιποίηση των εξωτερικών χώρων του Ιδρύματος Θεοτόκος στη Λεμεσό καθώς και την δημιουργία λαχανόκηπου στον χώρο του ιδρύματος, τροφοδοτώντας έτσι το χώρο εστίασης του ιδρύματος με διάφορα κηπευτικά. 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting