Γενικές Ειδήσεις Παρασκευή, 18 Αυγούστου 2017

Συμμετοχή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού σε Διεθνείς Εκθέσεις

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ανακοινώνει ότι στα πλαίσια του «Σχεδίου Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας De Μinimis σε κυπριακές επιχειρήσεις οι οποίες συμμετέχουν σε εκθέσεις του εξωτερικού στις οποίες το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού συμμετέχει με κρατικό περίπτερο» προτίθεται κατά αρχήν να συμμετάσχει στις ακόλουθες εμπορικές εκθέσεις οι οποίες θα πραγματοποιηθούν εντός του 2018.

Οι Αιτήσεις Συμμετοχής θα πρέπει να υποβληθούν ιδιοχείρως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή το αργότερο μέχρι 1.9.2017. Αιτήσεις Συμμετοχής που θα υποβάλλονται μετά την Παρασκευή 1.9.2017 θα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Περισσότερες Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού


ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting