Μάριος Αλεξάνδρου Τετάρτη, 19 Σεπτεμβρίου 2018

Έπαρχος Λεμεσού: Κράτος και κοινότητες πρέπει να κάνουν τολμηρές κινήσεις στην ύπαιθρο

Έχοντας αναλάβει επικεφαλής της Επαρχιακής Διοίκησης Λεμεσού, ο Μάριος Αλεξάνδρου κάνει έναν απολογισμό όσων έχει κληθεί να αντιμετωπίσει από το αξίωμα αυτό. Μιλώντας για τις κυριότερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, ο κος Αλεξάνδρου κάνει λόγο και για τις μεταρρυθμίσεις, αλλά και για τα προβλήματα που δημιουργεί η οικονομική στενότητα.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις προοπτικές που παρουσιάζονται στην ύπαιθρο της Λεμεσού, τονίζοντας ότι η στήριξη και η πρόοδος των κοινοτήτων θα έρθει μόνο με τολμηρές κινήσεις, που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Έκανε, μάλιστα, λόγο ακόμα και για πανεπιστημιακή σχολή στην ορεινή Λεμεσό. 

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που έχετε αντιμετωπίσει από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων σας στην Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού; 

Τα κυριότερα ζητήματα που μας έχουν απασχολήσει, εστιάζουν σε τρεις τομείς: 

α) Προσωπικό 
Ήδη έχουν γίνει εσωτερικές αλλαγές, για βελτίωση της απόδοσης της Διοίκησης, αλλά όπως πολύ καλά γνωρίζετε, το προσωπικό, τόσο στον ιδιωτικό, όσο και στο δημόσιο τομέα, αντιδρά πάντοτε στις αλλαγές, τις οποίες αντιδράσεις όμως, προσπαθώ να διαχειριστώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

β) Νομοθετικό πλαίσιο 
Απαιτούνται αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις δεκάδων Νομοθετημάτων με τα οποία ασχολούμαι, ούτως ώστε να γίνουν πιο ευέλικτα και να γίνουν οι απαιτούμενες απλοποιήσεις διαδικασιών με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση του κοινού. 

γ) Διαθέσιμες πιστώσεις 
Η κακή οικονομική κατάσταση της κρατικής οικονομίας από το 2011, η οποία μόλις πρόσφατα έχει βελτιωθεί, αποτελεί τροχοπέδη στην εκτέλεση σημαντικών έργων υποδομής στις κοινότητες. 
 
Ποιοι είναι οι τομείς και οι δράσεις που απασχολούν περισσότερο την Επαρχιακή Διοίκηση; 
Ένα μεγάλο στοίχημα αφορά την έκδοση αδειών οικοδομής, η οποία πρέπει να αρχίσει να ολοκληρώνεται στο ελάχιστο δυνατό χρονικό διάστημα. Επίσης, επείγει, η εγγραφή των αγροτικών δρόμων, οι οποίοι παραμένουν άγραφοι για δεκάδες χρόνια. 

Σημαντικό κομμάτι της δράσης μας, είναι και τα αναπτυξιακά έργα, τα οποία εκτελούνται στις κοινότητες, είτε με συνεργεία του Έπαρχου, είτε με τη διαδικασία προσφορών με ιδιώτες εργολάβους. Επίσης, το Γραφείο Έπαρχου έχει άμεση εμπλοκή τόσο στην αντιμετώπιση πρόκλησης φυσικών καταστροφών, όσο και στην καταγραφή και εκτίμηση ζημιών που προκαλούνται από ακραία φυσικά φαινόμενα. 

Το Γραφείο Επάρχου έχει ρόλο και στην παροχή υπηρεσιών προς τους εκτοπισθέντες συμπολίτες μας, με εκτέλεση επιδιορθώσεων σε κατοικίες, καταστήματα και άλλα υποστατικά, με καταγραφή ζημιών σε κατοικίες και ετοιμασία εκτίμησης δαπάνης για επιδιόρθωση τους, καταβολή χρηματικών ποσών για αγορά ιδιόκτητης κατοικίας ή διαμερίσματος και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενη βοήθεια προς τους εκτοπισθέντες. 

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ποσό €713.500 για 31 έργα σε 29 κοινότητες της Λεμεσού. Είναι αρκετό το ποσό αυτό; 
Το ποσό των €713.000 θα διατεθεί για εκτέλεση έργων βελτίωσης κατά το πλείστο του οδικού δικτύου της υπαίθρου.  Αναμφίβολα, το ποσό αυτό εάν ήταν μεγαλύτερο θα εκτελούνταν πολύ περισσότερα έργα. 

Τι θεωρείτε προτεραιότητα για να σημειωθεί ανάπτυξη στην ύπαιθρο της Λεμεσού;  
Έχω την άποψη ότι θα πρέπει, τόσο το κράτος, όσο και οι ίδιες οι κοινότητες να προβούν σε τολμηρές αποφάσεις με ένα μοναδικό σκοπό, την επιστροφή σημαντικού αριθμού κατοίκων στις κοινότητες.  Πιστεύω ότι απαιτείται η δημιουργία θέσεων εργασίας, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όχι σε όλες τις κοινότητες, αλλά σε κομβικά σημεία μεταξύ των κοινοτήτων.   Για παράδειγμα, χωρίς να έχω πρόθεση να προωθήσω μόνο μία περιοχή, στην περιοχή Σαϊττά, θα μπορούσε να ανεγερθεί ένα πανεπιστήμιο ή μία σχολή της τάξης των 300 – 400 φοιτητών περίπου.  Αυτό θα είχε ως επακόλουθο τη δημιουργία τραπεζών, φαρμακείων, ιατρείων και όλων των υπόλοιπων υπηρεσιών.  Αποτέλεσμα της σχολής αυτής θα ήταν μεταξύ άλλων, η παραμονή αρκετών νέων στην περιοχή, τόσο για φοίτηση, όσο για εργασία και διαμονή μόνιμη. Παρόμοιας ή άλλης μορφής υποδομή, θα μπορούσε να δημιουργηθεί και σε όλες τις υπόλοιπες περιοχές της υπαίθρου όπως, στα Κρασοχώρια, Πιτσιλιά, κ.α. 

Η δράση του ΕΒΕΛ μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση έργων, σε συντονισμό με άλλους φορείς; 
Αναμφίβολα η δράση του ΕΒΕΛ μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση έργων, όπως π.χ. τη δημιουργία σχολής ή πανεπιστημίου στο Σαϊττά ή σε άλλα κομβικά σημεία.  Η συνεργασία του ΕΒΕΛ με τα Γραφεία της Επαρχιακής Διοίκησης θεωρείται δεδομένη και μπορεί να συμβάλλει στα μέγιστα για επιστροφή των κατοίκων της υπαίθρου στις κοινότητες τους. 

 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting