Παρασκευή, 4 Δεκεμβρίου 2020

Οι τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2021 σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο: Τι θα αλλάξει και τι πρέπει να γνωρίζουν οι Κυπριακές επιχειρήσεις

Το ΚΕΒΕ, σε συνεργασία με τον Κυπρο-Βρετανικό Επιχειρηματικό Σύνδεσμο, σας βοηθά έμπρακτα να γνωρίσετε τις αλλαγές που θα επέλθουν στο άμεσο μέλλον και να προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, μέσω της διοργάνωσης σε συνεργασία με το Τμήμα Τελωνείων αυτού του μοναδικού και στοχευμένου διαδικτυακού σεμιναρίου με θέμα τις τελωνειακές διαδικασίες που θα ισχύουν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2020 σαν αποτέλεσμα της λήξης της μεταβατικής περιόδου από την αποχώρηση του ΗΒ από την ΕΕ.ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting