Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου 2020

Σύγχρονη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού: ALL ABOUT HR

Ο ρόλος της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) είναι η ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων και κατάλληλων συμπεριφορών των στελεχών ενός οργανισμού με στόχο να υλοποιηθεί το όραμα και η στρατηγική του. Με την πάροδο του χρόνου, η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού άρχισε να αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τις εταιρείες αφού αντιλήφθηκαν πως ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή για την επιτυχία τους. Επίσης, οι νέες τάσεις που εμφανίζονται καθιστούν την ανάγκη για περισσότερη εξειδίκευση στα θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting