Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Τακτικές Πρωτοβουλίες Πωλήσεων & Online Marketing για τον Κυπριακό Τουριστικό Τομέα

Ο τουριστικός τομέας στην Κύπρο (ξενοδοχεία, τουριστικοί πράκτορες, διοργανωτές ταξιδιών, εκδηλώσεων κλπ) έχει επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από παράγοντες όπως:
 η χαμηλή πληρότητα για μεγάλα χρονικά διαστήματα
 η χρήση του διαδικτύου με τις απ’ ευθείας ηλεκτρονικές κρατήσεις εισιτηρίων, δωματίων κ.λ.π. από online παροχής
 ο μειωμένος προϋπολογισμός των τουριστών για διακοπές έχουν αυξήσει ακόμη περισσότερο το ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ξενοδοχεία καθώς και τους τουριστικούς πράκτορες.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting