Βαρόμετρο ΕΒΕΛ: Αισιόδοξες οι επιχειρήσεις

Αισιοδοξία ανάμεσα στις επιχειρήσεις της Λεμεσού αναδεικνύεται από τα προκαταρκτικά ευρήματα του Επιχειρηματικού Βαρομέτρου του ΕΒΕΛ-Άνοιξη 2018. Βασισμένα σ’ ένα πολύ ικανοποιητικό δείγμα πέραν των 100 μελών, τα αποτελέσματα παρουσιάζουν τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις σε ποσοστά γύρω στο 60% να δηλώνουν έτοιμες για νέες επενδύσεις και για την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, ενώ ανάλογα είναι και τα ποσοστά αυτών που δηλώνουν ικανοποιημένοι από τις τελευταίες επενδύσεις, σε αντιδιαστολή με ποσοστό μόλις 7% που δηλώνουν μη ικανοποιημένοι.

Σε ό,τι αφορά προβλήματα και ανησυχίες, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται όχι ιδιαίτερα ευχαριστημένες από την συνεργασία τους με κυβερνητικά τμήματα, ενώ ψηλά στους προβληματισμούς τους είναι και η δυσκολία στην εξεύρεση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Ιδιαίτερες ανησυχίες επίσης εκφράζονται για την περίπτωση περαιτέρω τραπεζικής κρίσης, όπως και για τις επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η ασταθής πολιτική και στρατιωτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η πλήρης αποτύπωση και ανάλυση των ευρημάτων θα είναι σύντομα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΒΕΛ.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting