Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2017

Καλές πρακτικές στην ισότητα των φύλων από το ΤΕΠΑΚ

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει πιστοποιηθεί για την εφαρμογή καλών πρακτικών για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον. Η πιστοποίηση έγινε από τον Εθνικό Φορέα Πιστοποίησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Οι συγκεκριμένες πρακτικές που έχουν πιστοποιηθεί ως Καλές Πρακτικές για την Ισότητα των Φύλων στο εργασιακό περιβάλλον είναι οι ακόλουθες:

1. Καλοκαιρινό σχολείο για τα παιδιά του προσωπικού (Στόχος: Συμφιλίωση επαγγελματικής & οικογενειακής ζωής) – αφορά τα μέλη ακαδημαϊκού και  διοικητικού προσωπικού, και
2. Εκπαίδευση διοικητικού προσωπικού Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (Στόχος: Επαγγελματική κατάρτιση) – αφορά τα μέλη διοικητικού προσωπικού.

Η διαδικασία αξιολόγησης για πιστοποίηση περιελάμβανε διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων από ανεξάρτητους αξιολογητές του Φορέα, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ακαδημαϊκών και διοικητικών μελών. Με την ευκαιρία αυτή, το ΤΕΠΑΚ ευχαριστεί όλους του συναδέλφους που πρόθυμα συμμετείχαν στη διαδικασία πιστοποίησης.

Η πιστοποίηση αποτελεί επιβράβευση της δέσμευσης για προώθηση της ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών σε όλα τα επίπεδα και δραστηριότητες του Πανεπιστημίου. Η απονομή της πιστοποίησης  πραγματοποιήθηκε από την υπουργό Εργασίας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στις 21 Νοεμβρίου 2017.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018

ΚΝΕ: Στο διεθνές προσκήνιο η κυπριακή ναυτιλία

Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2018

Επιχειρηματικό Δίκτυο ΕΒΕΛ: Τέλος Ιουνίου ξεκινά επίσημα

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Ρόδον από την αρχή

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

PwC Κύπρου: Ήταν όλοι στο κοκτέιλ

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΕΕ: Χρηματοδοτεί την ενημέρωση

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

ΙΠΕ: Συμμαχία καινοτομίας με Ισραήλ

Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Πράσινο Γραφείο το ΕΒΕΛ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2017 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting