Το ΤΕΠΑΚ διοργάνωσε Διαδικτυακό Σχολείο με θέμα «Smart Data Processing and Systems of Deep Insight»

Στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος DESTINI, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) διοργάνωσε στις 12-16 Απριλίου 2021 το πρώτο διαδικτυακό σχολείο με θέμα «Επεξεργασία Ευφυών Δεδομένων και Συστήματα Βαθιάς Διορατικότητας» (Smart Data Processing and Systems of Deep Insight). Το σχολείο περιελάβανε σειρά ομιλιών και παρουσιάσεων στην αγγλική γλώσσα, οργανωμένων σε δύο ενότητες και μεταδιδόταν διαδικτυακά.

Η πρώτη ενότητα είχε διάρκεια τρεις μέρες (12-14 Απριλίου 2021) και απευθυνόταν σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές, επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς, ημικρατικούς οργανισμούς και στο ευρύ κοινό. Κατά την πρώτη ενότητα, παρουσιάστηκαν σημαντικά ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα έργα που έχουν σχέση με Ευφυή Δεδομένα (Smart Data) καθώς και πρακτικές εφαρμογές ή εργαλεία που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των έργων αυτών.

Η δεύτερη ενότητα κράτησε δύο μέρες (15 -16 Απριλίου 2021) και ήταν εξ’ ολοκλήρου αφιερωμένη σε ερευνητικά θέματα στην επιστημονική περιοχή των Ευφυών Δεδομένων και απευθυνόταν κυρίως σε ακαδημαϊκούς, φοιτητές διδακτορικού ή μεταδιδακτορικού επιπέδου και επιπέδου Μάστερ και ερευνητές.

Στο δίκτυο συνεργασίας του DESTINI μαζί με το ΤΕΠΑΚ συμμετέχουν και δύο κορυφαία πανεπιστήμια με διακεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα στα πεδία της Ευφυούς Επεξεργασίας Δεδομένων (Smart Data Processing) και της Επιστήμης Δεδομένων (Data Science), το Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ στην Ολλανδία (University of Tilburg - https://www.tilburguniversity.edu/) και το Πανεπιστήμιο Σαπιέντζα της Ρώμης στην Ιταλία (Sapienza University of Rome - https://www.uniroma1.it).

Κύριος στόχος του έργου DESTINI είναι η ανάπτυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ των τριών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων για την ενίσχυση της ερευνητικής δυναμικής και δραστηριότητάς τους στους τομείς των Ευφυών Δεδομένων (Smart Data), με προεκτάσεις σε διάφορους τομείς, όπως είναι η Υγεία, ο Τουρισμός και η Βιομηχανία 4ης γενιάς (Industry 4.0), μέσω της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της από κοινού διερεύνησης και υλοποίησης νέων εφαρμοσμένων ερευνητικών ιδεών και εργαλείων.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των εταίρων του DESTINI θα επιτρέψει την απόκτηση νέων γνώσεων και τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας μέσω της ανταλλαγής προσωπικού, επισκέψεων εμπειρογνωμόνων, διοργάνωσης εργαστηρίων και σχολείων με διαλέξεις από τα ιδρύματα-εταίρους του έργου, συμμετοχής σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια/εργαστήρια και ανάπτυξης κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κινητικότητας για νέους ερευνητές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την αγορά/βιομηχανία και στην πρακτική εφαρμογή των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου σε προβλήματα στους τομείς που προαναφέρθηκαν.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting