Σχέδιο ανάπλασης μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού (photos)

Ένα έργο μεγάλης κλίμακας μαρτυρούν οι εικόνες και τα σχέδια, που περιλαμβάνονται στην πρόταση, που έχει ετοιμάσει γνωστό αρχιτεκτονικό γραφείο, για την περιοχή του καρνάγιου Λεμεσού και την ευρύτερη περιοχή μεταξύ παλιού και νέου λιμανιού. 

Πρόκειται για μια εντυπωσιακή παρουσίαση, που προβλέπει τη δημιουργία ενός χώρου με αντίστοιχη χρήση και λειτουργία, όπως εκείνη που υφίσταται στην περιοχή της επίχωσης (μόλου)…

* Ολόκληρο το άρθρο στον Επίσημο Οδηγό Πόλης της Λεμεσού «All About Limassol»

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Φραγκλίνου Ρούσβελτ 170, 3045 Λεμεσός | Κύπρος

Τηλ. : +35725855000 | Φαξ : +35725661655 | Email : info@limassolchamber.eu

Copyright © 2020 Limassol Chamber of Commerce & Industry - All Rights Reserved | Developed and Hosted by Simplex - Cyprus Web Development, Cyprus Hosting